Ruszyła Nowa Promocja PAGED MEBLE „Czwarte krzesło GRATIS”

REGULAMIN PROMOCJI „USIĄDZIESZ Z WRAŻENIA, CZWARTE KRZESŁO GRATIS” § 1 Postanowienia wstępne Organizatorem promocji „Usiądziesz z wrażenia, czwarte krzesło gratis” – zwanej dalej Promocją jest: Paged Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Jasienicy, 43-385, ul. Cieszyńska 99, zwana dalej Organizatorem. Okres i miejsce obowiązywania promocji Promocja obowiązuje w salonach…