Ruszyła Nowa Promocja PAGED MEBLE „Czwarte krzesło GRATIS”

REGULAMIN PROMOCJI „USIĄDZIESZ Z WRAŻENIA, CZWARTE KRZESŁO GRATIS”

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem promocji „Usiądziesz z wrażenia, czwarte krzesło gratis” – zwanej dalej Promocją jest: Paged Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Jasienicy, 43-385, ul. Cieszyńska 99, zwana dalej Organizatorem.

Okres i miejsce obowiązywania promocji

 1. Promocja obowiązuje w salonach meblowych Dystrybutorów od dnia 07 września 2020 r. do dnia 31 października 2020r.

 1. Promocja obowiązuje w sklepach meblowych Dystrybutorów Paged Meble sp. z o.o. znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Przedmiotem zamówień w obrębie Promocji mogą być wyłącznie zamówienia na produkty nowe, nie pochodzące z ekspozycji.

§ 3

Zasady promocji

 1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba (fizyczna, prawna lub nie posiadająca osobowości prawnej), zwana dalej „Klientem”, która dokona w Salonie, zgłoszonym do Promocji przez Dystrybutora, zakupu zestawu mebli produkcji Organizatora, składającego się z 1 szt. stołu i nie mniej niż 4 szt. krzeseł jednego z proponowanych modeli („Zestaw promowany”).

 1. Dla uznania Zestawu promowanego za właściwie skomponowany istotna jest zgodność:

  1. Zgodność modelu krzesła we wszystkich zamawianych egzemplarzach;

  2. Zgodność wybarwień drewna we wszystkich zamawianych egzemplarzach krzesła;

  3. Zgodność wybarwienia drewna w zamawianych krzesłach i zamawianym stole.

3. Dla uznania Zestawu promowanego za właściwie skomponowany NIE MA ZNACZENIA zgodność wybranego wzoru tkanin w obrębie wybranych krzeseł (o ile są tapicerowane).